Filloi si distributor i paisjeve të teknologjisë informatike.
Kompania COMNET sh.p.k u themelua në vitin 2007 me qendër në Ferizaj.
Në vitin 2009 kjo kompani zgjeroi kapacitetet, duke ofruar edhe shërbimin e telekomunikimit.
Në vitin 2011 COMNET sh.p.k. dhe LUMI-NATYRA u bashkuan në një kompani COMNET Sh.p.k.
Pronarët Besnik Gashi dhe Ardian Kurteshi bënë që COMNET sh.p.k të bëhet lidere në fushën e telekomunikimeve në rajonin e Ferizajt, Vitisë dhe Lipjanit.
Nga viti 2011 deri më 2015, COMNET sh.p.k ka instaluar infrastrukturën kabllore në 52 fshatra në rajonet e lartcekura.
COMNET sh.p.k nuk u mjaftua me kaq!
Në vitin 2015 kompania mori iniciativë për t’u zgjeruar në sektorin e ndërtimit.
Në vitin 2016 u themelua njësia TRESOR sh.p.k.
Si rezultat i punës së palodhshme dhe përkushtimit për cilësi dhe besueshmëri, bëhet një kompani e madhe që konkurron me dinjitet në sektorin e ndërtimit.


MISIONI:

Ne si TRESOR sh.p.k do të ndërtojmë objekte banimi të cilat do ti japin vlerë jetës individuale dhe kolektive. Objekte që ofrojnë kualitet dhe plotësojnë nevojat e një jete moderne. Vëmendje të veçantë do ti kushtohet cilësisë dhe garancisë së lartë dhe atë në mënyrë që klientët tanë asnjëherë të mos pendohen për investimet e tyre, qoftë për të jetuar apo edhe për të bërë biznes.

VIZIONI:

TRESOR sh.p.k me ekipe profesionale, ka synim të ndërtojkomplekse banimibrenda të cilave ju do të mund të gjeni hapësira prestigjioze për jetesë.