TRESOR sh.p.k me ekipe profesionale, ka synim të ndërtoj komplekse banimi brenda të cilave ju do të mund të gjeni hapësira prestigjioze për jetesë.